Sàn nhựa giả gỗ dán keo 2mm

Sàn nhựa giả gỗ hèm khóa 4mm

Sàn gỗ công nghiệp 8mm-12mm